En gave fra et liv til et annet

Frelsesarmeen har vært til stede i Norge i over 130 år. Frivillige, ansatte, soldater og offiserer står hver dag på for å gjøre hverdagen bedre for de som trenger støtte. For selv om utfordringene er store, og listen over behov er lang, så ser vi ofte lysglimtene i hverdagen.

 

At vi er der hjelper, å gi noen en seng å sove i, mat, klær, møteplasser, medisiner og fellesskap gir glede og håp for en bedre fremtid. Jo flere som bidrar sammen, desto mer kan vi gjøre for å gjøre landet vårt til et bedre sted.

 

Takk for at du gir din gave – fra ditt liv til et annet.

Siden driftes av Frelsesarmeens kommunikasjonsavdeling. 

Øivind Christensen

Tlf. 22 99 85 63 

Mob: 408 05 767

oivind.christensen@frelsesarmeen.no

Unni Fredhjem
Tlf. 23 69 19 99 

unni.fredhjem@frelsesarmeen.no

Frelsesarmeen 

Att.: Kontor for arvesaker

Postboks 6866, St. Olavs Pl. 

0130 Oslo