Kontakt oss

Øivind Christensen

Tlf 22 99 85 63 

Mob: 408 05 767

oivind.christensen@frelsesarmeen.no

 

Unni Fredhjem

Tlf: 23 69 19 99

unni.fredhjem@frelsesarmeen.no

Frelsesarmeen

Att.: Kontor for arvesaker

Postboks 6866, St. Olavs pl.

0130 Oslo

Øivind Christensen

Tlf. 22 99 85 63 

Mob: 408 05 767

oivind.christensen@frelsesarmeen.no

Unni Fredhjem
Tlf. 23 69 19 99 

unni.fredhjem@frelsesarmeen.no

Frelsesarmeen 

Att.: Kontor for arvesaker

Postboks 6866, St. Olavs Pl. 

0130 Oslo