Praktisk informasjon om testamente

Etter arvelovens § 29 har livsarvinger (barn, og eventuelt barns etterkommere) krav på 2/3 av det foreldrene etterlater seg. Denne pliktdelsarven er begrenset til 1 000 000 kroner per barn eller 200 000 kroner per barnebarn. Du råder derfor over 1/3 selv dersom du har livsarvinger. Arvelovens § 6 og § 7 sier at ektefeller har krav på en minstearv på 4 ganger grunnbeløpet i folketrygden dersom den som oppretter testamentet (testator) har livsarvinger, og 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden dersom testator ikke har livsarvinger. Denne minstearven kan kun begrenses dersom ektefellen har kjennskap til testamentet.

 

I testamentet oppføres hvem eller hva testator vil tilgodese og hva, slik som fast eiendom, løsøre, kontanter, bankinnskudd, verdipapirer osv. Dersom du ikke har livsarvinger og ikke har opprettet testamente, vil arven gå til slektninger så langt som til og med søskenbarn. Om ingen slektninger i disse kategoriene lever, vil arven tilfalle den norske stat.

 

Ønsker du å testamentere til Frelsesarmeens arbeid, må navnet Frelsesarmeen oppføres som arving i testamentet. Om du ønsker at din gave skal gå til en spesiell del av Frelsesarmeens arbeid, skriver du også det. Vi følger testamentets ønske og ordlyd. 

Dersom midlene ikke er øremerket så går de til der det er størst behov i Frelsesarmeens arbeid på mange områder. Det kan være både til vårt diakonale arbeid og ikke minst til vårt brede sosiale arbeid for mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Du kan endre ditt testamente så lenge du lever.

 

Testamentet må undertegnes i nærvær av to tilkalte vitner som ikke har noen tilknytning til dem som blir tilgodesett i testamentet.

Øivind Christensen

Tlf. 22 99 85 63 

Mob: 408 05 767

oivind.christensen@frelsesarmeen.no

Unni Fredhjem
Tlf. 23 69 19 99 

unni.fredhjem@frelsesarmeen.no

Frelsesarmeen 

Att.: Kontor for arvesaker

Postboks 6866, St. Olavs Pl. 

0130 Oslo