Testamentariske gaver

Frelsesarmeen har i årenes løp hjulpet mange mennesker, blant annet takket være testamentariske gaver. For mange kan det å opprette sitt testamente være med på å skape fred, og være en god måte å sikre at din vilje blir fulgt etter at du er borte. Vi i Frelsesarmeen er takknemlige for gavene vi får, og ikke minst tilliten vi blir vist gjennom testamentariske gaver. Derfor er vi glade for at vi kan bruke disse midlene til å skape håp og fremtidstro hos mennesker som står i utfordrende situasjoner – og som trenger en utstrakt hånd.

Frelsesarmeen er godt etablert i Norge og setter raskt i gang hjelpetiltak der vi ser et behov. Pengene brukes til å hjelpe mennesker med ulike forutsetninger som vi treffer i alle livets faser: fra rusavhengige til eldre, fra barn og unge til familier.

 

Din testamentariske gave brukes til sosiale tiltak i hele landet og til tiltak Frelsesarmeens korps (menigheter) driver i byer og bygder. Dessuten arbeider Frelsesarmeen i mer enn 130 land, og hvis du foretrekker å støtte vårt arbeid i utlandet, setter vi like stor pris på det. Med din hjelp kan vi gjøre enda mer. Og det er du som bestemmer hvem som skal få glede og nytte av dine eiendeler og penger i fremtiden, like naturlig som du bestemmer hva du bruker dem til i dag.

 

Ofte kan spørsmålene være mange når et testamente skal settes opp. Du er velkommen til å ta kontakt med oss, dersom du ønsker det.

Øivind Christensen

Tlf. 22 99 85 63 

Mob: 408 05 767

oivind.christensen@frelsesarmeen.no

Unni Fredhjem
Tlf. 23 69 19 99 

unni.fredhjem@frelsesarmeen.no

Frelsesarmeen 

Att.: Kontor for arvesaker

Postboks 6866, St. Olavs Pl. 

0130 Oslo